Tingbjerg Testhuse

Byggeherrerådgiver:

Syntese, Hvidovre

Hovedentreprenør:

Forchhammersvej 24-26

Arkitekt:
Sølling&Henriksen

Kasperskolen, Skovlunde

Landskabsarkitekt:

Vodroffsvej på Frederiksberg

Landskabsarkitekt:

Farum Hovedgade

Landskabsarkitekt:

Designmuseum Danmark

Bygherre:
Designmuseum Danmark

Soundport

Landskabsarkitekt:

Mølle Alle Karreen

Landskabsarkitekt:

Præstevænget i Græsted

Landskabsarkitekt:

Nattergalevejkarreen

Landskabsarkitekt:

Universitetspassagen Købmagergade

Gård 44 og gård 46

Landskabsarkitekt:

Ny Heimdalshus

Landskabsarkitekt:

Koreanske Ambassade

Landskabsarkitekt:

IrmaByen

Landskabsarkitekt:

Øresundskollegiet

Landskabsarkitekt:

Frederiksværksgade i Hillerød, taghave

Se dronefilm her

Landskabsarkitekt:

DØR01 – Daginstitution Ørestad Syd

Landskabsarkitekt:

Sorøs Grønne Scene

Se dronefilm her

Landskabsarkitekt:

Bygningsstyrelsen, Taastrup

Landskabsarkitekt:

Falkoner Alle 90 – taghaveprojekt

Se dronefilm her

Landskabsarkitekt:

Bygherrerådgiver:

Kay Fiskers Plads

Landskabsarkitekt:

Orientstrædet, Nordhavn

Bygherre:

Ny Østergade, taghave

Opstart sommer 2021

Se dronefilm her

Landskabsarkitekt:

Venstresvingsspor, Jernbanegade/Østerbro i Slagelse

Bygherre:

Børnehuset Parkvej i Køge

Se dronefilm her

Landskabsarkitekt:

Strudsbergsvej / Sorøvej i Slagelse

Nyt signalanlæg og trafiksaneringsprojekt

Bygherre:

P.G. Ramms Alle – plantning

Landskabsarkitekt:

Musicon, Rabalderstræde – sandfilter

Opstart til efteråret

Landskabsarkitekt:

Ringvejens forlængelse, Sørby Magle

Se dronefilm her

Rådgivende ingeniør:

Jesper Brochmandsgade, København N.

Etablering af plantebede, inventar, belægninger, vandrender m.v.

Landskabsarkitekt:

Ørestad Skole i Fields

Landskabsarkitekt:

Portugalsgade – landskabsarbejder

Landskabsarkitekt:

Carlsbakken – tagterrasse

Bygherrerådgiver:

P.G. Ramms Alle, Frederiksberg

Landskabsarkitekt:

Symbion; Fruebjergvej i København

Landskabsarkitekt:

CarlsbergByen – Mineralvandsfabrikken

Taghave på dæk

Landskabsarkitekt:

Cypernsvej 9, 2300 Kbh. S

Bygherre: A/B Cypernsvej 9

IrmaByen – byggefelt 12

Landskabsarkitekt:

Ryesgade 84, København Ø.

Living Wall (grøn væg)

Rådgivende ingeniør:

Trongården, Kgs. Lyngby

Landskabsarkitekt:

C.G.Jensen – IRMA-byen byggefelt 11

Belægninger, beplantninger og inventar

Landskabsarkitekt:

Køge Idrætspark

Forplads ved hal 3

Landskabsarkitekt:

Musicon, Bagtæppet og Lydmuren

Renovering af belægninger og etablering af LAR-projekt

Landskabsarkitekt:

Kultur- og bevægelsespark i Høng

Omlægning af udearealer ifm. renovering og tilbygning til sportshallen

Landskabsarkitekt:

Grøndalen, etape II

LAR-projekt

Landskabsarkitekt:

Betty 4

Renovering af belægning og beplantning og etablering af faskiner samt øvrigt kloakarbejde, opsætning af inventar og legeplads

Se dronefilm her

Landskabsarkitekt:

Orienten, Nordhavn

Etablering af taghaver og gårdrum til børnehave

Landskabsarkitekt:

DTU 228A (Danmarks Tekniske Universitet

Retablering af belægning og beplantning

Landskabsarkitekt:

Frihedsmuseet

Etablering af betonplinte og plantekasser med slyngplanter, plantning af træer med rodvenligt bærelag samt grønne tage

Landskabsarkitekt:

Nygårdsvej 32

Udenomsarealer ved bolig- og erhvervsbyggeri, renovering af fortove, belægninger, beplantninger og taghaver

Landskabsarkitekt:

Randersgade

Belægninger, fundament og sokkel, kloak og dræn

Bank Mikkelsens Vej

Befæstelser, beplantning, trædæk, terrænmure og pladsbygget inventar, inkl. legeredskaberog faldunderlag

Landskabsarkitekt:

Hørsholm Midterhelle

Udførelse af midterhelle og vejudvidelse

Landskabsarkitekt:

CBY BYRUM – Thorvald Bindesbølls Plads

Befæstelser, beplantning, terræninventar og trapper

Landskabsarkitekt:

2018

CarlsbergByen, bygning 16.3 – Thorvald Bindesbølls Plads

Klinkebelægninger, beplantning og græs.

Landskabsarkitekt:

Skybrudsprojekt Bülowsvej

Etablering af LAR-projekt på Bülowsvej, herunder belægninger, beplantning, belysning og inventar.

Landskabsarkitekt:

Franciska Clausens Plads

Etablering af støttemur, trappe og asfalt

Landskabsarkitekt:

BGreen-it Living Wall

Begrønning af reklamegavl på Frederiksberg

Landskabsarkitekt:

IRMA-Byen / KILEN

Belægninger, betontrin og -plinte, LAR i form af regnvandsbassiner og -ledninger, beplantning, inventar og belysning.

Landskabsarkitekt:

Kantorparken

Etablering af affaldsrum, herunder befæstelser, hegn, pergolaer, beplantning og græs.

Landskabsarkitekt:

Skovbørnehuset

Parkering, belægning og grønt tag.

Landskabsarkitekt:

Arkitektfirmaet aNNeKS aps